Bermacam Macam Berita Ambon

 

Melanjutkan tentang kupasan kita sebelumnya tentang teks berita lengkap, kali ini anda akan membicarakan lebih mendetail lagi tentang pembagian jenis-jenis dan macam-macam Berita Ambon menyeluruh dengan contohnya.

1. Berita Selebaran
Berita selebaran dalam bahasa asing dinamakan news bulletin. Berita bulletin ialah berita yang disiarkan secara cepat atau kilat.

Biasanya berita yang mempunyai sifat hangat dan singkat, penyajiannya paling terikat dengan waktu. Berita tersebut makin cepat disiarkan bakal menjadi lebih baik. Adapun kelompok dalam news bulletin antara lain:

Berita keras: Berita yang seringkali tidak menyenangkan. Contohnya mengenai kekerasan, kesengsaraan.
Berita lunak: Berita yang menyenangkan. Contohnya pemberian gelar, keberhasilan seseorang, dan lain-lain.
Berita singkat: Berita yang mempunyai nilai tinggi. Karena tersebut penyajiannya secara langsung melulu pada inti berita saja
Berita pendek: Berita yang amat urgen dan unik untuk dikabarkan justru pada ketika berita tersebut masih diperbincangkan masyarakat luas.
Berita sisipan: Berita yang mempunyai nilai tinggi dan ditunggu oleh masyarakat luas.
2. Berita Majalah
Berita majalah ialah jenis berita yang penerbitan nya secara rutin dan teratur. Contohnya majalah mingguan, 2 mingguan, 1 bulanan.

Adapun kelompok yang masuk dalam berita majalah:

Feature: uraian berita dalam ruang lingkup satu pokok yang adalahpendalaman tema tersebut, yang disaksikan dari sekian banyak segi latar belakang pertumbuhan berita tersebut.
Human Interes: uraian berita tentang sesuatu yang dapat menyentuh rasa kemanusiaan.
Berita Ringan: sama dengan human interes.
Berita Nyata: uraian berita yang secara sistematis memiliki kepekaan dalam ruang lingkup yang sejenis dan tidak perlu terbelenggu pada suasana baru dan lamanya berita.
Analisis Berita: berita yang dibentuk atas dasar data dan kenyataan serta ekuilibrium analisis tanpa ditambahi pendapat individu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Leave a Reply

Your email address will not be published.